Zpracování průkazů energetické náročnosti budov, projekční práce Jičín

Thermeko spol s r.o.
Činnost

Zpracování Průkazů energetické náročnosti budov (PENB)PENB Jičín

Povinnost zpracování PENB upravuje zákon 406/2000 Sb. v platném znění a vlastní zpracování se realizuje podle prováděcí vyhlášky - v současnosti 78/2013 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy se zpracovává zejména při:
          - výstavbě nových budov,
          - větších změnách dokončených budov,
          - prodeji nebo pronájmu budov nebo jejich částí.

Průkaz energetické náročnosti budovy má platnost 10 let.

Projekční práce v oblasti TZB (technická zařízení budov)

          - převážně vytápění (výpočet tepelných ztrát, návrh zdroje tepla a otopné soustavy)
          - vzduchotechnika (větrání s rekuperací v rodinných domcích)
          - okrajově zdravotně technické instalace v rod. domcích (plyn, vodovod, kanalizace)

Posudky pro dotační tituly Zelená úsporám a kotlíkové dotace

Kontaktní informace

Zpracování průkazů energetické náročnosti budov, projekční práce
Ing. Ondřej Snopek

Adresa:
Blata 78, 506 01 Jičín
IČ:729009498

Telefon: +420 603 296 897
E-mail: thermeko@seznam.cz

THERMEKO spol. s r.o.

Adresa:
Kryštofa Haranta 537, 506 01 Jičín
IČ: 25298674, DIČ: CZ25298674

Telefon: +420 603 296 897, +420 603 155 724
E-mail: thermeko@seznam.cz

Napsat zprávu